Signalizácia a stabilizácia

Signalizácia

Je to zvýraznenie, naznačenie polohy bodu. Na signalizáciu koncových bodov meračskej priamky do vzdialenosti 300 m, ako aj bodov priamky sa najčastejšie používajú výtyčky. Pri meraní na väčšie vzdialenosti alebo v nerovnom teréne sa  pripevňuje na horný koniec výtyčky čierno-biela vlajka alebo sa použijú dlhšie výtyčky.

Výtyčky – sú to drevené alebo kovové tyče 2 – 4 m dlhé najčastejšie kruhového alebo trojuholníkového prierezu. Priemer výtyčky je 0,02 – 0,04 m, na dolnom konci má rozlične upravený hrot. Výtyčky sa natierajú na červeno a na bielo, striedavo v 0,2 m pásoch. Kvôli doprave sú výhodnejšie skladacie výtyčky so zasúvateľným kovovým dielcom, alebo trojboké výtyčky zviazané po 6 do zväzku. Držia sa v ruke, alebo sa postavia do podstavca - kovový stojanček s troma nohami po obvode prstenca. Drží sa zvislo buď voľne v ruke kde zvislosť sledujeme voľným okom, alebo príložnou kruhovou libelou. Pre veľmi presné práce sa používa olovnicový záves, hrot ceruzky atď.

Výtyčka

Stabilizácia

Fyzické znázornenie, určenie bodu v teréne.

Stabilizácia môže byť:

  • dočasná (meračské klince, drevené kolíky)
  • trvalá (kameň, betón)

Ak koncové body priamok sú body polohového bodového poľa, potom sa tieto body stabilizujú predpísaným spôsobom podľa noriem. Ak koncové body priamok sú iné pevné body (rohy múrikov, rohy budov) a sú jednoznačne v prírode a na mape identifikovateľné, netreba ich osobitne stabilizovať.