História

Mapový obraz zeme je starší, ako písmo. Vysokú úroveň mapových diel mali v Číne a Indii.

Na papyrusoch sa zachovali najmä výpočty plôch, meračské postupy a náčrty terénu.

Fotografie